آیا راهی برای حذف update ها از لیست getUpdate در Telegram Bot API وجود دارد

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17201 بازدید

وقتی که کاربر پیغامی را برای bot می فرستد این پیغام تا 24 ساعت در لیست متد getupdate می ماند آیا راهی وجود دارد که وقتی به این پیغام پاسخ دادیم آن را از لیست حذف کنیم؟ آیا باید حتما باید یک table برای update_id های پاسخ داده شده در نظر بگیریم؟

سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط moeenzarrinfam (2,569 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

اگر در درخواست get_updates خود پارامتر offset را برابر update_id آخرین پیام قرار دهیم تمام update های قبلی از لیست حذف می شود برای مثال به صورت زیر:

https://api.telegram.org/<token>/getUpdates?offset=<update_id>

update_id ها بر حسب زمان به صورت صعودی تولید می شوند

جواب 3 سال قبل توسط moeenzarrinfam (2,569 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.485,506 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0963 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط m.talebi913 (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.63467 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31131 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.06917 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19107 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط e (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47274 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...