آیا راهی برای حذف update ها از لیست getUpdate در Telegram Bot API وجود دارد

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17210 بازدید

وقتی که کاربر پیغامی را برای bot می فرستد این پیغام تا 24 ساعت در لیست متد getupdate می ماند آیا راهی وجود دارد که وقتی به این پیغام پاسخ دادیم آن را از لیست حذف کنیم؟ آیا باید حتما باید یک table برای update_id های پاسخ داده شده در نظر بگیریم؟

سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط moeenzarrinfam (2,569 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

اگر در درخواست get_updates خود پارامتر offset را برابر update_id آخرین پیام قرار دهیم تمام update های قبلی از لیست حذف می شود برای مثال به صورت زیر:

https://api.telegram.org/<token>/getUpdates?offset=<update_id>

update_id ها بر حسب زمان به صورت صعودی تولید می شوند

جواب 3 سال قبل توسط moeenzarrinfam (2,569 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.315,587 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0968 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط m.talebi913 (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7628 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1444 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.47517 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33157 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.271,159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23137 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...