ایجاد رشته JSON بدون استفاده از مدل و متد Json.toJson در Play Framework

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0597 بازدید

در Play Framework برای تولید رشته JSON معمولا از متد Json.toJson استفاده می شود که به آن مدل جاوا ارسال می شود و متد toJson بصورت خودکار آن را تبدیل به رشته JSON می کند:

import play.libs.Json;
...

public Result getPeople() {
 List<Person> people = personDao.findAll();
 return ok(Json.toJson(people));
}

در مواقعی که می خواهیم یک JSON خاص بسازیم که هیچ کلاس جاوا معادلی برای آن نداریم چه کار باید بکنیم؟

سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

برای این کار می توان از کلاس ObjectNode استفاده کرد:

public Result sayHello() {
  ObjectNode result = Json.newObject();
  result.put("exampleField1", "foobar");
  result.put("exampleField2", "Hello world!");
  return ok(result);
}

رشته JSON تولید شده توسط ObjectNode بصورت زیر است:

{
 "exampleField1": "foobar",
 "exampleField2": "Hello world!"
}
جواب 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0365 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0483 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05113 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07104 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0575 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0468 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...