+1 امتیاز
قبل در تغذیه و سلامت توسط (7.0هزار امتیاز)
هر فردی چه چکاپ هایی را باید جهت حفظ سلامت شخصی خود انجام دهد و هر چند وقت یک بار ؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

بعد از کلی بررسی یه منبع خیلی خوب برای این منظور پیدا کردم که جدای از جنسیت چکاپ های طول زندگی هر فرد را به صورت زیر دسته بندی کرده است:

 • نوزادی و شیرخوارگی(۰-۲)
  • کم کاری مادرزادی تیروئید(هیپوتیروئیدی مادرزادی)
  • فنیل کتونوری (PKU)
  • گاالکتوزومی و فروکتوزمی
  • بیماری شربت افرا
  •   بیماری  فاویسم
  • رشد مادرزادی بیش از حد قشر غدد فوق کلیوی
 • کودکی و نوجوانی(۲-۱۲)
  • کودکان 6-2 ساله
   حداقل سالی یک بار باید کودک از نظر قد، وزن،
   بینایی و شنوایی تحت بررسی قرار گیرد.
   - در ۳ سالگی فشار خون،شمارش گلبولهای خوني(CBC) و اندازه گیریهموگلوبین برای تعیین کم خونی و معاینه دندانها
  • کودکان 12-7 ساله
   در 9 ،7 و 12 سالگی اندازه گیری فشار خون، قد،
   وزن، و بررسی بینایی و شنوایی.
    
 • جوانی و میانسالی
  • رعایت رژیم غذایی مناسب
  • ورزش و فعالیتهای بدنی
  • بررسیهای دوره ای و انجام آزمایشهای منظم پزشکی با توجه به جنسیت و سن
   • زنان 39-20 ساله
    • معاینه لگن:سالی یکبار
    • آزمایش بررسی دهانه رحم((پاپ اسمیر) البته پس از ازدواج و سالی یکبار
    • معاینه پستانها از نظر توده حداقلهر 3 سال یکبار.
     معاینه پوست: بررسی پوست از نظر وجود ضایعات و خالهایی که احتمال سرطانی شدن دارند حداقل هرسه سال یک بار .
    • قند خون ناشتا و چربــیها
   • زنان 49-40 ساله 
    • اندازه گیری فشار خون: حداقل هر سال یک بار
    • اندازه گیری چربیهای خون: هر 2 سال یک بار
    • اندازه گیری قند خون ناشتا: هر 2 سال یک بار
    • معاینه پستان، پوست و انجام پاپ اسمیر: حداقل سالی یک بار
    • ماموگرافی: سالی یکبار
   • مردان 39-20 ساله
    • فشار خون: اندازه گیری فشار خون حداقل هر دوسال یک بار
     پوست: بررسی و معاینه پوست حداقل هر 3 سال یک بار
     قند خون ناشتا و چربیها
   • مردان 49 – 40 ساله
    • فشار خون: اندازه گیری فشار خون حداقل هرسال یک بار
    • قند خون ناشتا: هر 2 سال یک بار
    • چربیهای خون: هر 2 سال یک بار
    • پوست: بررسی و معاینه پوست حداقل هر سالیک بار
     توجه:
     در این گروه سنی خصوصاً در سنین 49-40 سالانجام آزمایشهای دیگری از جمله آزمایش نیتروژن،اوره خون(BUN) وکراتینین جهت بررسی عملکردکلیه ها مفید است.
     انجام آزمایش PSA و Free PSA : برای تشخیص زودرس سرطان پروستات سالی یک بار توصیه ميشود.
 • پس از ۵۰
  • زنان
   • فشار خـــون: حداقل هــر سال یک بــار 
   • چربیهای خون: هر سال یک بار
   • اندازه گیری قند خون ناشتا: هر سال یک بار
    (هورمون TSH )مربوط به فعالیت غده تیروئید: طبق نظر پزشک معالج
   •   معاینه پوست، پستانها، معاینه لگن، پاپ اسمیر و ماموگرافی حداقل سالی یک بار باید انجام شود.
    بررسی مدفوع از نظر وجود خون مخفی: این آزمایش برای تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ که دومین عامل مرگ و میر زنان در اثر سرطان است
    انجام ميشود. انجام این تست به صورت سالیانه توصیهميشود.
   • کولونوسکوپی:  روشی  است  که  برای  بررسی روده بزرگ مورد استفاده قرار ميگیرد. بهتر است هر 10-5 سال یک بار و یا حتی با فواصل کمتر طبق نظر متخصص گوارش انجام شود.
   • سیگموئیدوسکوپی:  نوعی روش آندوسکوپی است که برای بررسی بخشهای انتهایی روده بزرگ به کار رفته، انجام آن هر 3 سال یک بار توصیه ميشود.
   • آزمایش سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتریاستخوان): هر خانم در سنین پس از یائسگی حداقل باید یک بار مبادرت به انجام این بررسی نموده، پس از آن نوبتهای بعدی بر اساس میزان تراکم استخوان  و نظر پزشک معالج تعیین خواهد شد.
  • مردان
   • اندازه گیری فشار خون: حداقل هر سال یک بار
   • فشار خون باید اندازه گیری شود.
   • چربیهای خون: هر سال یک بار
   • قند خون ناشتا: هر سال یک بار
   • بررسی پروستات: تعیین اندازه پروستات به وسیله معاینه مقعدی توسط پزشک و یا انجام سونوگرافیحداقل سالی یک بار و همچنین آزمایش تعیین میزان Free PSA و PSA و نسبت آنها به هم حداقل یک بار در سال و نیز مقایسه مقدار PSA با مقدار اندازه گیري شده در سال گذشته توصیه ميشود. توجه داشتهباشید که سرطان پروستات در مردان رتبه نخست را در بین انواع سرطانها دارد.
   • بررسي پوست: معاینه سطح پوست بدن حداقلسالي یک بار توصیه ميشود.
   • کولونوسکوپي: به جهت شیوع بالاي سرطانهاي روده بزرگ، انجام کولونوسکوپي حداقل هر 10-5 سال یک بار و یا حتي با فواصل کمتر طبق نظر متخصص گوارش توصیه ميشود.
   •   سیگموئیدوسکوپي:  نوعـي  روش  آندوسکوپي است که براي بررسي بخشهاي انتهایي روده بزرگ بهکار رفته، انجام آن هر 3 سال یک بار توصیه ميشود.
 • قبل ازدواج
  • VDRL براي اطمینان از عدم ا بتال به سیفلیس
  • آزمایشهاي مربوط به هپاتیت B
   آزمایش شمارش سلولهاي خوني
  • آزمایش گروه خون جهت شناسایي مادران Rh
  • منفي
  • آزمایش عدم اعتیاد
  • HIV براي اطمینان از عدم ابتال به ایدز
 • قبل بارداری و دوران بارداری
  • براي اطمینان از عدم ابتال به سیفلیس
  • آزمایشهاي مربوط به سرخجه و هپاتیت B
  • آزمایش شمارش سلولهاي خوني
  • 6HIV براي اطمینان از عدم ابتال به ایدز
   بطور کلي انجام 5 تست آزمایشگاهي زیر نیز درمورد زنـــان باردار توصیه ميشود که عبارتند از
   آزمایش اندازهگیري آلفافیتوپروتئین(AFP)، آزمایش غربالگري  دیابت  حاملگي،  آنتي  باديهاي Rh،عفونتهاي مهبل (واژن) و سایر عفونتها.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 227 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 347 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در تغذیه و سلامت توسط Hadi1364 (15 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 239 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 874 بازدید
...