0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
ارده، حلوا ارده و حلوا شکری چه فرقی با هم دارند و هر کدام چگونه درست می شوند و از نظر خاصیت کدامیک به بقیه برتری دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ
ارده  از کنجد کوبیده درست می شود و فاقد هرگونه مانند مواد شیمیایی و غیر شیمیایی است و بسیار مقوی است که می توان آنرا خالی یا همراه با عسل و شیره خرما یا انگور و ... استفاده نمود

حلوا ارده که ابداع و طرز تهیه آنرا را به شیخ بهایی نسبت می دهند از کنجد، عصاره کشمش، تخم مرغ، هل و چوبک تشکیل می شود و بسیار مقوی است

حلوا شکری در واقع همان مواد متشکل حلوا ارده می باشد با این تفاوت که بجای عصاره کشمش ، شکر به آن اضافه می شود و به همین دلیل برای افراد دیابتی مناسب تلقی نمی شود

سوالات مشابه

...