+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان در برنامه نویسی اندروید فهمید که شبکه wifi وصل است یا mobile data؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

ابتدا permission زیر را به فایل manifest اضافه کنید:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

سپس می توان با تکه کد زیر فهمید که شبکه wifi وصل است یا mobile data:

  ConnectivityManager connec = (ConnectivityManager) ctx
      .getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
  NetworkInfo wifi = connec.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI);
  NetworkInfo mobile = connec.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE);
  
   // wifi.isConnected() 
   // mobile.isConnected()

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 409 بازدید
+1 امتیاز
4 پاسخ 1.1هزار بازدید
...