چطور می توان در جاوا یک فایل را خط به خط خواند؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.04139 بازدید

در یک برنامه جاوا برای من مهم است که اطلاعات درون یک فایل را خط به خط بخوانم با استفاده از چه کلاسی می توانم این کار را انجام دهم؟

سوال 9 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (912 امتیاز)

2 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب
    BufferedReader fileReader = null;
    try {
      fileReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream("myfile.txt")));
      String line;
      while ((line = fileReader.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(TestPOI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(TestPOI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        fileReader.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(TestPOI.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }

 

جواب 9 سال قبل توسط Meysam Shirazi (434 امتیاز)
انتخاب شده در 9 سال قبل توسط مسافر
+1 رأی

با استفاده از کلاس Scanner نیز می توانید این کار را انجام دهید (این کلاس از نسخه 1.5 به JDK اضافه شد در حالی که BufferedReader از نسخه 1.1 به JDK اضافه شده است)

    File file = new File("data.txt");
 
    try {
 
      Scanner scanner = new Scanner(file);
 
      while (scanner.hasNextLine()) {
        String line = scanner.nextLine();
        System.out.println(line);
      }
      scanner.close();
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }

 

جواب 9 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (959 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4172 بازدید
سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط masoud shahhosseini_ (45 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.97223 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.384 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38129 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2198 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28133 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...