0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

معادل سایت filehippo برای Mac OS که Update Checker برای نرم افزار های مک داشته باشد معرفی کنید؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

Mac Informer Client گزینه رایگان برای این کار است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 2.9هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 301 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 644 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 219 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
...