به چه روش هایی می توان در جاوااسکریپت شئ ساخت؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0374 بازدید

نحوه ایجاد شئ در جاوااسکریپت چگونه است؟

سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

با هر سه روش زیر می توان یک شئ person ساخت:

روش اول:

function Person(name, age, job){
this.name = name;
this.age = age;
this.job = job;
this.sayName = function() {
  alert(this.name);
}
}

var person = new Person("Saeed", 30, "Software Engineer");

روش دوم:

var person = new Object();
person.name = "Saeed";
person.age = 30;
person.job = "Software Engineer";
person.sayName = function() {
  alert(this.name);
};

روش سوم:

var person = {
  name: "saeed",
  age: 30,
  job: "Software Engineer",

  sayName: function() {
     alert(this.name);
  };
جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08129 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11270 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09216 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11259 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09245 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,893 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09128 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...