انواع داده مثل NSString یا NSNumber چه تفاوتی با انواع پایه مثل String یا Int در Swift دارد؟

0 رأی

انواع داده مثل NSString یا NSNumber چه تفاوتی با انواع پایه مثل String یا Int در Swift دارد؟

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (66 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

NSString و NSNumber انواع داده اولیه در Cocoa و Cocoa Touch هستند که با Objective-C تولید شده اند، برای اینکه امکان برنامه نوسی برای iOS و OS X با استفاده از Swift وجود داشته باشد امکان تبدیل این انواع داده به یکدیگر وجود دارد، به این انواع داده که مشترک هستند و قابل تبدیل به یکدیگر هستند bridged data type می گویند.

برای مثال با استفاده از کد زیر می توان مقدار یک شئ NSNumber را درون یک متغییر Swift ذخیره کرد:

let n = NSNumber(3.5)
let l = n.intValue
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (66 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب 37 بازدید
0 رأی
1 جواب 54 بازدید
0 رأی
1 جواب 88 بازدید
+1 رأی
2 جواب 865 بازدید
...