کاربر "سلطانی"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "سلطانی"

امتیاز: 866 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 313 (158 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط سلطانی ›
جواب ها: 119 (19 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط سلطانی ›
نظرها: 57
رأی های داده شده: 50 سوال, 242 جواب
رأی های داده شده: 292 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 272 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "سلطانی"

0 رأی
1 جواب 25 بازدید
0 رأی
1 جواب 20 بازدید
0 رأی
1 جواب 41 بازدید
0 رأی
1 جواب 32 بازدید
...