0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط (0 امتیاز)
تراکستومی یا سوراخ کردن گلو چیست؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 1 ماه قبل در درمان و پزشکی توسط mahya-r (0 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 2 ماه قبل در درمان و پزشکی توسط هوژینا (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 154 بازدید
سوال شده 2 ماه قبل در درمان و پزشکی توسط soheila (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 2 ماه قبل در درمان و پزشکی توسط fatemehMOUSAVI (0 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
...