حضور دولت در دوران پهلوی با عنوان ....در عرضه اقتصادی منجر به به سلطه .... بر اقتصاد کشور گردید

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.7112 بازدید
کدام مورد کشور زیر مرز امکانات قرار نمیگیرد
سوال 6 روز قبل در تالار علم و دانش توسط immlii.x_32461304514 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.056,990 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.922,317 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.012,651 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2742 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.317,428 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.755,144 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08175 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...