0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (0 امتیاز)

کردان کجاست؟
کردان بهشتی بی مثال در اطراف شهرهای کرج و تهران است. فاصله زمانی پایتخت تا کردان زیبا حدود 1 ساعت و 30 دقیقه است و فاصله کرج تا کردان فقط سی دقیقه است. جاده کردان همواره در طول هفته خلوت بوده و جاده این منطقه زیبا امنیت بالایی نسبت به جاده چالوس دارد. کردان درون خود دارای مناطقی خوش آبو هوا ماننده سهیلیه و تهراندشت و چهارباغ و مناطقی کوچک تر ماننده نظرآباد و… است که درون خوده این مناطق روستاهای کوچک تری وجود دارد. سهیلیه منطقه ای جذاب و زیبا که به قلب کردان هم معروف است و اکثر مردم این منطقه را به عنوان پایتخت کردان میشناسند.

منبع : https://tosebrand.ir/introduction-of-3-famous-brands-of-real-estate-consultants-in-kurdan-and-soheiliyeh-karaj-regions/

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 138 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 39 بازدید
...