0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (0 امتیاز)

کردان و سهیلیه دو منطقه فوق العاده بکر و زیبا در نزدیک تهران است که در سال های گذشته افراد زیادی برای خرید و فروش به آن رجوع کرده اند . شما میتوانید برای خرید یا فروش ملک در این مناطق از سایت زاویلا هم کمک بگیرید. یا با ورود به لینک آخر از اطلاعات راجب سرمایه گذاری بهرمند شوید.

 

https://www.reddit.com/user/mamali18/comments/zxzk89/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AC/

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 64 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 176 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 70 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 47 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 58 بازدید
...