آیا اتباع افغان می توان کارت بسیج بگیرند

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.719 بازدید
آیا اتباع افغانی می توانند عضو بسیج شوند؟
سوال 3 هفته قبل در تالار گوناگون توسط Navid Bazrkar_467686 (0 امتیاز)
تغییر تالار 2 هفته قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.95596 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.49810 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.861,194 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 13.244,291 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.139 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68311 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.32,188 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...