آیا این بدفهمی قانون رعایت حق تقدم عبور نیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3555 بازدید
آیا این درک و فهم نادرستی از قانون رعایت حق تقدم عبور در دور میدان نیست که بدون در نظر گرفتن منظور مقنن که البته در مورد خودروهایی بحث میکند که باهم وهمزمان بخواهند از یک نقطه تداخلی که ادامه اش سبب بروز تصادف خواهد شد،خیلی راحت و در نهایت اطمینان میگویند که حق تقدم عبور با خودرویی است که داخل میدان در حرکت بوده است.یعنی هر خودرویی که داخل میدان باشد نسبت به خودرویی که تازه میخواهد وارد میدان شود متقدم است.قریب به اتفاق مردم و نیز اکثرماموران راهنمایی و رانندگی،برداشت اینچنینی از این بند از قانون رعایت حق تقدم عبور دارند و با همین برداشت هم حکم صادر میکنند!!.اتفاقا پرسشی که بعد از تصادف از افسر راهنمایی داشتم این بود که پس تا قیام قیامت در ورودی میدان باید منتظر باشم تابلکه میدان خالی شود که اتفاق نخواهد افتاد!جوابش در نهایت تاسف،بله بود!!.که گفتم پس چرا دور میدان چراغ نکاشتید که البته نظام مند میشد؟گفتش که وظیفه من نیست!!.
سوال 5 ماه قبل در تالار وسایل نقلیه توسط Mohammad Kem_4947325 (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 4 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.61,912 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 33,092 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,079 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7727 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31261 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.983,024 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.081,715 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...