بند اسکور آیلتس در سطح زبان b2 و c1 چند است؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.26229 بازدید

بند اسکور یا band score آیلتس در سطح زبان b2 و c1 چند است؟

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (801 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2224 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18214 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23370 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2220 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17206 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21241 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3627 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط mina-mhd (10 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.215 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط rama (0 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...