چطوری گرامرمو قوی کنم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.158 بازدید
یادگیری گرامر
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط sadaf55 (10 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

دریادگیری گرامر روش های مختلفی وجود د ارد اما اساس کلی ان به یک شکل است چند نکته در بهترین روش های یادگیری گرامر مطرح است:

نسبت به گرامر آگاهی داشته باشید . در مورد گرامر فکر کنید و جنبه‌هایی از گرامر انگلیسی که به دستورات زبان خودتان شباهت دارد را بیابید.
کتاب‌های انگلیسی زیادی بخوانید. ممکن است عجیب به نظر برسد اما در طول زمانی که انگلیسی می‌خوانید یا به آن گوش می‌دهید، در واقع دارید مدل صحیح گرامر را یاد می‌گیرید که به شما در نوشتن و صحبت کردن انگلیسی کمک می‌کند.
روش های یادگیری گرامر
1. روش طبیعی (ناخودآگاه)
یکی از روش های یادگیری زبان روش طبیعی است .مانند زبان مادری که در شرایط و موقعیت قرار گرفته ایم در زبان انگلیسی هم باید در شرایطی قرار بگیریم که به طور مکرر انگلیسی را بنویسیم و بشنویم.بیشتربدانید

جواب 1 سال قبل توسط armita92 (53 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1479 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1272 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1372 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1482 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1474 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0846 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...