چرا ساعت جدید می شود؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.141 بازدید
دلیل جدید شدن ساعت چیست؟
سوال 1 سال قبل در تالار گوناگون توسط Reza.R (841 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3290 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.763,572 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار گوناگون توسط sarahoseini (10 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22294 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار گوناگون توسط saraiii (25 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.931,231 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 9.0724,458 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62287 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45347 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52449 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (220 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.13,208 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.89996 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...