چگونه خروپف نکنیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.321 بازدید

برای اینکه از خروپف جلوگیری کنیم چه راه هایی هست؟

سوال 2 ماه قبل در تالار درمان و پزشکی توسط میشل (857 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.8823 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8632 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8636 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7933 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2277 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7956 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4735 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.659 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62306 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...