تصادف دراتوبان زمانی ک ماشینی در توقف باشد درحین تصادف به ماشین جلویی هم بخورد جلوی ماشین مقصر کیست

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1155 بازدید
تصادفات زنجیرای دراتوبان درهنگام بسته بودن اتوبان
سوال 1 سال قبل در تالار وسایل نقلیه توسط علیرضا عزت ور_858193 (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
دراتوبان ماشینی که نتوانسته ماشین راکنترل کنه واز پشت به ماشینی که در توقف بوده زده مقصر بوده تمامی خصارتها هم پشت وجلو وماشین وهم ماشین جلویی چون باعث تصادف اصلی بوده
جواب 1 سال قبل توسط علیرضا عزت ور_858193 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72430 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.181,069 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.08751 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 11.167,736 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34312 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...