تصادف دراتوبان زمانی ک ماشینی در توقف باشد درحین تصادف به ماشین جلویی هم بخورد جلوی ماشین مقصر کیست

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2137 بازدید
تصادفات زنجیرای دراتوبان درهنگام بسته بودن اتوبان
سوال 5 ماه قبل در تالار وسایل نقلیه توسط علیرضا عزت ور_858193 (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
دراتوبان ماشینی که نتوانسته ماشین راکنترل کنه واز پشت به ماشینی که در توقف بوده زده مقصر بوده تمامی خصارتها هم پشت وجلو وماشین وهم ماشین جلویی چون باعث تصادف اصلی بوده
جواب 5 ماه قبل توسط علیرضا عزت ور_858193 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.87244 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.45859 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 10.644,000 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47275 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...