خازن های متغیر تریمر و واریابل چه کاربردی دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 3.112,672 بازدید

در میان خازن های متغیر، خازن تریمر و خازن واریابل هر کدام چگونه هستند و چه کاربردی دارند؟

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (751 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

خازن ها دو نوع هستند:

نوع اول: خازن های ثابت که شامل:

1- خازن سرامیکی 2- خازن ورقه ای 3- خازن میکا 4- خازن های الکترولیتی 5- هوا که خود نوعی خازن است.

نوع دوم: خازن های متغیر هستند که شامل واریابل و تریمر می باشد.

برای توضیح خازن های متغیر و تفاوت آنها با خازن های ثابت باید گفت که به طور کلی با تغییر سه عامل می توان ظرفیت خازن را تغییر داد: "فاصله صفحات" ، "سطح صفحات"، و نوع "دی الکتریک".

اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر "سطح مشترک صفحات" خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه از آن دارد. خازن های متغیر عموما از نوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. نوعی که به وسیله دسته متحرک(محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می شود، "واریابل" می گویند.

و در نوع دیگر این عمل با پیچ گوشتی صورت می گیرد که به آن"تریمر" گویند.

محدوده ظرفیت خازن های واریابل 10 تا 400 پیکوفاراد و در خازن های تریمر از 5 تا 30 پیکوفاراد است. از این خازن ها در گیرنده های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می شود.

واریابل های تجاری به 3 دسته تقسیم می شود، چون در رادیوهای آنالوگ 3 باند رادیویی وجود دارد (FM ,SW ,AM). رادیوهای تک موج دارای واریابلی 3 پایه هستند، رادیوهای 2 موج دارای واریابلی 6 پایه هستند و رادیوهای سه موج دارای واریابلی 9 پایه هستند.

خازن های تریمر بسیار کوچک اند و در مدارها با کمک پیچ گوشتی می توان آنها را تنظیم کرد. با تغییر دادن فاصله بین صفحات، ظرفیت خازن تغییر می کند. از این خازن در فرکانس های بالا استفاده می شود.

جواب 2 سال قبل توسط N.SA (751 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36229 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.775,826 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5694 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (751 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 8.9513,135 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.211,480 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23144 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23194 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26216 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5424 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...