خازن های متغیر تریمر و واریابل چه کاربردی دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 2.69551 بازدید

در میان خازن های متغیر، خازن تریمر و خازن واریابل هر کدام چگونه هستند و چه کاربردی دارند؟

سوال 6 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (551 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

خازن ها دو نوع هستند:

نوع اول: خازن های ثابت که شامل:

1- خازن سرامیکی 2- خازن ورقه ای 3- خازن میکا 4- خازن های الکترولیتی 5- هوا که خود نوعی خازن است.

نوع دوم: خازن های متغیر هستند که شامل واریابل و تریمر می باشد.

برای توضیح خازن های متغیر و تفاوت آنها با خازن های ثابت باید گفت که به طور کلی با تغییر سه عامل می توان ظرفیت خازن را تغییر داد: "فاصله صفحات" ، "سطح صفحات"، و نوع "دی الکتریک".

اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر "سطح مشترک صفحات" خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه از آن دارد. خازن های متغیر عموما از نوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. نوعی که به وسیله دسته متحرک(محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می شود، "واریابل" می گویند.

و در نوع دیگر این عمل با پیچ گوشتی صورت می گیرد که به آن"تریمر" گویند.

محدوده ظرفیت خازن های واریابل 10 تا 400 پیکوفاراد و در خازن های تریمر از 5 تا 30 پیکوفاراد است. از این خازن ها در گیرنده های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می شود.

واریابل های تجاری به 3 دسته تقسیم می شود، چون در رادیوهای آنالوگ 3 باند رادیویی وجود دارد (FM ,SW ,AM). رادیوهای تک موج دارای واریابلی 3 پایه هستند، رادیوهای 2 موج دارای واریابلی 6 پایه هستند و رادیوهای سه موج دارای واریابلی 9 پایه هستند.

خازن های تریمر بسیار کوچک اند و در مدارها با کمک پیچ گوشتی می توان آنها را تنظیم کرد. با تغییر دادن فاصله بین صفحات، ظرفیت خازن تغییر می کند. از این خازن در فرکانس های بالا استفاده می شود.

جواب 6 ماه قبل توسط N.SA (551 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2372 بازدید
سوال 10 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط isa.b (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.712,668 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51373 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (551 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 8.466,875 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72406 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3665 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1200 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (551 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...