مقصر تصادف از جلو در زمان گردش به چپ

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 5.512,395 بازدید

من با ماشینم گردش به چپ داشتم ماشین دیگری مسیر مستقیم داشته از جلو زده به چرچ عقب ماشین من مقصر کدوم هستیم. من با ماشینم در عوارضی تهران قم گردش به چپ داشتم با ماشینی که مسیر مستقیم داشته تصادف کردم در ضمن جلو اون ماشین خورده به چرخ عقب ماشین من آیا مقصر منم؟

سوال 1 سال قبل در تالار وسایل نقلیه توسط Ali Almasian_6922303 (0 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می کنند، هرگاه وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می نماید. 

کسی مقصر است که حق تقدم را رعایت نکرده، بنابراین ماشین در مسیر مستقیم حق تقدم داشته و مقصر نیست.

جواب 10 ماه قبل توسط میشل (857 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.86242 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.12327 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.45855 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.751,050 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.05789 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.541,314 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.653,366 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...