معرفی کتاب شامل صرف افعال فرانسوی

+2 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.48281 بازدید

کتابی را معرفی کنید که مجموعه کامل صرف فعل های فرانسه در زمان های مختلف را داشته باشد.

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Nasim Salmani (967 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 1 سال قبل توسط Nasim Salmani

1 جواب

+2 رأی

کتاب بشقل معروف ترین کتاب صرف افعال فرانسه است. در این کتاب کلیه افعال فرانسه در کلیه زمان ها صرف شده است.

Bescherelle : La Conjugaison pour tous

لینک دانلود

جواب 1 سال قبل توسط Nasim Salmani (967 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5637 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18353 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32140 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42256 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.218 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6165 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3738 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2971 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41129 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...