خطای No identifier specified for entity در JPA

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0436 بازدید
دلیل خطای No identifier specified for entity در JPA چیست؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,293 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

هر Entity در JPA حتما باید فیلدی داشته باشد که بعنوان id مشخص شده باشد (مثلا با انوتیشن @Id). خطای No identifier specified for entity به این دلیل رخ می دهد که برای یک Entity فیلد id مشخص نشده باشد.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,293 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0798 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13208 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,293 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09142 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0898 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,293 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0671 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08108 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,293 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08102 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16287 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2894 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...