خطای No identifier specified for entity در JPA

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0450 بازدید
دلیل خطای No identifier specified for entity در JPA چیست؟
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

هر Entity در JPA حتما باید فیلدی داشته باشد که بعنوان id مشخص شده باشد (مثلا با انوتیشن @Id). خطای No identifier specified for entity به این دلیل رخ می دهد که برای یک Entity فیلد id مشخص نشده باشد.

جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07115 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13234 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1186 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09127 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0794 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07112 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08123 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16332 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5152 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (307 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...