خطای No identifier specified for entity در JPA

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0442 بازدید
دلیل خطای No identifier specified for entity در JPA چیست؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (809 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

هر Entity در JPA حتما باید فیلدی داشته باشد که بعنوان id مشخص شده باشد (مثلا با انوتیشن @Id). خطای No identifier specified for entity به این دلیل رخ می دهد که برای یک Entity فیلد id مشخص نشده باشد.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (809 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07102 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13220 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (809 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09158 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0679 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08110 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (809 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08114 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16310 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.424 بازدید
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (222 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...