خطای No identifier specified for entity در JPA

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0440 بازدید
دلیل خطای No identifier specified for entity در JPA چیست؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,540 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

هر Entity در JPA حتما باید فیلدی داشته باشد که بعنوان id مشخص شده باشد (مثلا با انوتیشن @Id). خطای No identifier specified for entity به این دلیل رخ می دهد که برای یک Entity فیلد id مشخص نشده باشد.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,540 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07100 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13215 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,540 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09148 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08104 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,540 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0675 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08108 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,540 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08108 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16295 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26101 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...