+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (892 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
گلاب و گلاب دو آتیشه چه فرقی با یکدیگر دارند؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
گلاب معمولی یکبار تقطیر می شود اما گلاب 2 آتیشه 2 بار تقطیر می شه یعنی گلبرگهای گل محمدی به جای آب با گلاب مخلوط و تقطیر می شوند.

سوال مشابهی یافت نشد

...