اتصال (concat) یک متغیر به رشته (String) در shell script

0 رأی

می خواهم در کد shell script، به یک متغیر که حاوی String است یک String دیگر را بچسبانم، عملگر concat در shell script چیست؟

سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (996 امتیاز) 34% درصد پذیرش
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

برای اتصال دو متغییر به یکدیگر یا یک متغییر به یک String، کافی است آنها را بدنبال یکدیگر بنویسید:

foo="Hello"
foo="$foo World"
echo $foo
> Hello World

a='hello'
b='world'
c=$a$b
echo $c
> helloworld
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (996 امتیاز)
انتخاب شده در 4 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب 89 بازدید
0 رأی
1 جواب 32 بازدید
+1 رأی
0 جواب 49 بازدید
0 رأی
1 جواب 86 بازدید
0 رأی
1 جواب 183 بازدید
0 رأی
1 جواب 49 بازدید
+2 رأی
1 جواب 1,086 بازدید
...