کتابخانه تبدیل فایل PDF به عکس در جاوا

0 رأی

با استفاده از چه کتابخانه ای در جاوا می توان یک فایل PDF را تبدیل به عکس کرد (به ازای هر صفحه یک عکس)؟

سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (64 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

برای این کار من با کتابخانه های Ghost4J و Apache PDFBox کار کردم که Ghost4J برای pdf های فارسی خیلی بهتر عمل می کنه، نمونه کد Ghost4J:

    PDFDocument document = new PDFDocument();
    File pdf = new File("sample.pdf");
    document.load(pdf);
    SimpleRenderer renderer = new SimpleRenderer();

    // set resolution (in DPI)
    renderer.setResolution(140);

    List<Image> images = renderer.render(document);

    for (int i = 0; i < images.size(); i++) {
      
      ImageIO.write((RenderedImage) images.get(i), "jpg",
		new File("page"+(i + 1) + ".jpg"));
      System.out.println("convert page "+(i+1));
    }

نمونه کد Apache PDFBox:

    PDDocument pdf = PDDocument.load(new FileInputStream("sample.pdf"), true);
    PDFImageWriter imageWriter = new PDFImageWriter();
    imageWriter.writeImage(pdf, "jpg", "", 1, pdf.getNumberOfPages(), "sample");
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (64 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب 203 بازدید
0 رأی
1 جواب 142 بازدید
+2 رأی
2 جواب 1,064 بازدید
+2 رأی
3 جواب 31,566 بازدید
0 رأی
1 جواب 238 بازدید
0 رأی
2 جواب 96 بازدید
0 رأی
1 جواب 88 بازدید
...