خطای زمان اجرا

0 رأی
سلام و درود ببخشید کدی 
که نوشتم اشکالش کجاس 
من میخوام وختی آرایه اول مقدار دهی شد 
نتیجه رو

چاپ کنه بعد به سراغ آرایه بعدی رفته ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم سریع به آرایه بعدی رفته و در آخر سر نتیجه هارو چاپ میکنه

 

import java.util.*;

public class Main
   {
     public static void main(String[] args)

        {
          int one ;
          int two ;
          Scanner input = new Scanner( System.in );

          System.out.println( "enter a number(Array1) " );

          one = input.nextInt( );

          int[] arrayOne = new int[one];

          System.out.println( "\nenter " + one + " number to save" );

          for ( int i =0 ; i < arrayOne.length ; i ++ ){

               arrayOne [ i ] = input.nextInt( );

               System.out.print( " number Added to [" + i + "] indice of Array\n" );

             }

          System.out.println( "\nenter a numbe(Array2) " );

          two = input.nextInt( );

          int[] arrayTwo = new int[two];

          System.out.print( "\nenter " + two + " number to save" );

          for ( int c =0 ; c < arrayTwo.length ; c ++ ){

               arrayTwo [ c ] = input.nextInt( );
               System.out.print( " number Added to [" + c + "] indice of Array\n" );
             }


          
        lengthOne(arrayOne);
        
        lengthTwo(arrayTwo);
        }
        
     private static int [] arrayOne ;
     private static int [] arrayTwo;


     
         
        
     private static void lengthOne(int [] one)
        {
          System.out.println( "\nArray one is : " );
          arrayOne = one;
          for ( int row : arrayOne ){


               System.out.print( row + " " );
             }        }
     private static void lengthTwo(int [] two)
        {
          System.out.println( "\nArray two is : " );
          arrayTwo = two ;
          for ( int rows : arrayTwo ){
               System.out.print( rows + " " );
             }

        }
   }

 

سوال 6 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Mehrad (7 امتیاز) 100% درصد پذیرش
ویرایش 6 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب 27 بازدید
0 رأی
1 جواب 42 بازدید
+1 رأی
1 جواب 71 بازدید
0 رأی
1 جواب 198 بازدید
0 رأی
0 جواب 36 بازدید
...