تبدیل یک InputStream به String در جاوا

0 رأی

من از یک library استفاده می کنم که خروجی آن InputStream می باشد چگونه می توانم محتوای InputStream را در قالب String داشته باشم؟

سوال 7 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (850 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

با استفاده از متد زیر می توان این کار را انجام داد:

	public static String convertInputStreamToString(InputStream is) {

		BufferedReader br = null;
		StringBuilder sb = new StringBuilder();

		String line;
		try {

			br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
			while ((line = br.readLine()) != null) {
				sb.append(line);
			}

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			if (br != null) {
				try {
					br.close();
				} catch (IOException e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		}

		return sb.toString();

	}
جواب 7 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam (850 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 86 بازدید
0 رأی
1 جواب 167 بازدید
+1 رأی
2 جواب 542 بازدید
0 رأی
0 جواب 84 بازدید
0 رأی
0 جواب 73 بازدید
0 رأی
1 جواب 184 بازدید
...