تبدیل یک InputStream به String در جاوا

0 رأی

من از یک library استفاده می کنم که خروجی آن InputStream می باشد چگونه می توانم محتوای InputStream را در قالب String داشته باشم؟

سوال 10 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (996 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

با استفاده از متد زیر می توان این کار را انجام داد:

	public static String convertInputStreamToString(InputStream is) {

		BufferedReader br = null;
		StringBuilder sb = new StringBuilder();

		String line;
		try {

			br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
			while ((line = br.readLine()) != null) {
				sb.append(line);
			}

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			if (br != null) {
				try {
					br.close();
				} catch (IOException e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		}

		return sb.toString();

	}
جواب 10 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam (996 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 132 بازدید
0 رأی
1 جواب 181 بازدید
+1 رأی
2 جواب 588 بازدید
0 رأی
0 جواب 114 بازدید
0 رأی
0 جواب 86 بازدید
0 رأی
1 جواب 224 بازدید
...