کاربر "zhy"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "zhy"

امتیاز: 67 امتیاز (رتبه #184)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط zhy ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط zhy ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 1 سوال, 5 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "zhy"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04123 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.752,329 بازدید
...