کاربر "wise"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: ఒisξ♀
محل زندگی: خراسان رضوی
وب سایت: wise
درباره:

فعالیت های "wise"

امتیاز: 40 امتیاز (رتبه #242)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط wise ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط wise ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "wise"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4405 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.11,136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34382 بازدید
...