کاربر "usery773"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: حسین صمدزادگان
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "usery773"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #385)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط usery773 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط usery773 ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "usery773"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1465 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,024 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.353,354 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14156 بازدید
...