کاربر "usery773"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: حسین صمدزادگان
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "usery773"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #361)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط usery773 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط usery773 ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "usery773"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2644 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46851 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.413,053 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15127 بازدید
...