کاربر "tehran cable_1449953"

زمان عضویت: 4 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: وحید زمانفسکی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: دوست دارم اطلاعات ام رو درباره برق و الکترونیک با شما به اشتراک بگذارم.

فعالیت های "tehran cable_1449953"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط tehran cable_1449953 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط tehran cable_1449953 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tehran cable_1449953"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2638 بازدید
...