کاربر "soha"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: torbat-jam
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "soha"

امتیاز: 37 امتیاز (رتبه #239)
سوال ها: 14 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط soha ›
جواب ها: 4تمام جواب های ارائه شده توسط soha ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 2 سوال, 9 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "soha"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.17642 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1796 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 5.245,877 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28164 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1486 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52315 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0639 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25223 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62554 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51456 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16185 بازدید
...