کاربر "smeagol"

زمان عضویت: 4 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "smeagol"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #558)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط smeagol ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط smeagol ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "smeagol"

...