کاربر "sina-deuxshiri"

زمان عضویت: 4 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: سید سینا دوشیری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: برنامه نویس جاوا

فعالیت های "sina-deuxshiri"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #537)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-deuxshiri ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط sina-deuxshiri ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-deuxshiri"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6182 بازدید
...