کاربر "simaa"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: Sima
محل زندگی:
وب سایت: https://www.clickbartar.ir/
درباره:

فعالیت های "simaa"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #971)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط simaa ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط simaa ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "simaa"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1980 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26111 بازدید
...