کاربر "sima"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sima"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #517)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sima ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط sima ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sima"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16322 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19428 بازدید
+2 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 86.55219,404 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,417 بازدید
...