کاربر "shikotak"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سپیده
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://shikotak.com/63-lampshade
درباره: فعال- اجتماعی- خونگرم- باهوش

فعالیت های "shikotak"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #291)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط shikotak ›
جواب ها: 8تمام جواب های ارائه شده توسط shikotak ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shikotak"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14124 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0668 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33295 بازدید
...