کاربر "shervin mansouri_868"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shervin mansouri_868"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,000)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط shervin mansouri_868 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط shervin mansouri_868 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shervin mansouri_868"

+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 22.9323,935 بازدید
...