کاربر "shahoo"

زمان عضویت: 2 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shahoo"

امتیاز: 134 امتیاز (رتبه #110)
سوال ها: 37 (12 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط shahoo ›
جواب ها: 6 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shahoo ›
نظرها: 18
رأی های داده شده: 4 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shahoo"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.511 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.071,545 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.814 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6329 بازدید
ویرایش 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.414 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6440 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2329 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3831 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0539 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9574 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5712 بازدید
سوال 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6714 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 126 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3455 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1432 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6718 بازدید
...