کاربر "shahdad_hamidi"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shahdad_hamidi"

امتیاز: 25 امتیاز (رتبه #356)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط shahdad_hamidi ›
جواب ها: 1 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shahdad_hamidi ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shahdad_hamidi"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35102 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45133 بازدید
...