کاربر "sara.sh"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: sara sh
محل زندگی: shiraz
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sara.sh"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #806)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط sara.sh ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط sara.sh ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sara.sh"

...