کاربر "sanatgostar"

زمان عضویت: 3 هفته
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://imensanatariya.ir/
درباره:

فعالیت های "sanatgostar"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط sanatgostar ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط sanatgostar ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sanatgostar"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.6717 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.524 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2421 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0732 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5623 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18198 بازدید
...