کاربر "salmani"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "salmani"

امتیاز: 421 امتیاز (رتبه #54)
سوال ها: 84 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط salmani ›
جواب ها: 98 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط salmani ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 9 سوال, 13 جواب
رأی های داده شده: 21 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 41 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "salmani"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.74233 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4173 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6545 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 318 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.2259 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2532 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0857 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4893 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.19183 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4434 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.43380 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2780 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4183 بازدید
...