کاربر "saeid02360"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://serviceloole.ir
درباره: شرکت سرویس لوله ارائه دهنده انواع خدمات لوله بازکنی، تخلیه چاه، سمپاشی سوسک، تشخیص ترکیدگی لوله و... می باشد.

فعالیت های "saeid02360"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط saeid02360 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط saeid02360 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeid02360"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14283 بازدید
0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3476 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12198 بازدید
0 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27654 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 10.424,375 بازدید
...