کاربر "saeedaqayi"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "saeedaqayi"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #315)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط saeedaqayi ›
جواب ها: 2 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط saeedaqayi ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "saeedaqayi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.941,156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.142,621 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18227 بازدید
...