کاربر "roots capital"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://rootsturkey.com/
درباره: خرید خانه در استانبول و اخذ شهروندی ترکیه با روتس کپیتال

فعالیت های "roots capital"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط roots capital ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط roots capital ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "roots capital"

...